Editorial Staff

PWRI Web Magazine Editorial Staff

P.R. Managerial Meeting

<Tsukuba>

General Manager: Mr. Kouichi Noguchi

Representative managers: Mr. Yoshihide Sakai, Mr. Yoshihisa Hasegawa, Mr. Yasushi Josen, Mr. Osamu Hatakeyama ,Mr. Takeshi Arai, Mr. Masuo Kondo, Mr. Minoru Kikuchi

Managers: Mr. Daiki Takahashi, Mr. Ryota Murata, Mr. Ryuji Kazama, Mr. Takayuki Ayabe, Ms. Yuko Nagaya, Mr. Hirohisa Koga, Mr. Tomohiro Fujita, Mr. Takahiro Hirayama, Mr. Hiroki Sakamoto, Mr. Takao Yamakoshi, Mr. Douta Awaji, Mr. Yoshikazu Shimizu, Mr. Hidetaka Honma

<CERI>

General Manager: Mr. Morito Takahashi

Managers: Mr. Hiroshi Ota, Mr. Syogo Henmi, Mr. Kouji Katakura, Mr. Satoshi Nishimoto, Mr. Hideto Takemoto, Mr. Hiroyasu Kyoshi, Mr. Motoki Asano, Mr. Mitsugu Kamada, Mr. Kaoru Nanasawa